English Swedish

Dubbelrullen i nytt utförande

En av de viktigaste delarna i Roll Out 2000 är dubbelrullen, som ger flexibilitet och flera möjliga lösningar på problem – beroende på vad det är som skall tas ut.

Dubbelrullen har nu arbetats om för att minska belastningen på skärtråden. Det vi har gjort är att vända riktningen på den ena spolen (visas med pilar på verktyget), vilket gör att tråden tar en kortare väg och belastas mindre. Dessutom passar den på båda sidor som startverktyg. Se skissen för förklaring.

Dubbelrullen i Roll Out 2000 - nu i ny tappning.